Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

niedopitekakao
5349 d902 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
niedopitekakao
0615 5962 500
Reposted fromtichga tichga viakomplikacja komplikacja

September 30 2019

niedopitekakao
1229 2cf4 500
Bieszczady - Dwernik-Kamień
Reposted bybehindmyeyelidsnotyourstrawberrynuwandagazdabogdannnwhiteshadeofblackmatuszczakNicTuPoMniemefirwestern-feelingyouaresonaiveLuukkaslowlifephilosophyrzzkropkanayantaracalvadosaimiakblaszczuanorexianervosawithoutevveell

August 26 2019

niedopitekakao
1534 4169
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMagoryan Magoryan

June 10 2019

niedopitekakao
9853 fe7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
niedopitekakao

June 03 2019

niedopitekakao
9238 f520 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne

May 23 2019

niedopitekakao
3866 9d73 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vianieobecnosc nieobecnosc

May 21 2019

niedopitekakao
7816 fc7e 500
naranjas
Reposted byHeinous84Mezamesarkastycznainspirationsincentive
niedopitekakao
7478 0625 500
A.Gonzalez

April 28 2019

niedopitekakao
8566 9e09 500
My Sweetie sent this, and I concur!
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viakatastrofo katastrofo

April 25 2019

niedopitekakao
Reposted fromshakeme shakeme viaszalony-virus szalony-virus

February 20 2019

niedopitekakao
Reposted fromfelicka felicka viablackheartgirl blackheartgirl

February 06 2019

niedopitekakao
4552 f197 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaahuramazda ahuramazda
niedopitekakao
4572 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRozaa Rozaa

November 10 2018

niedopitekakao
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viateawho teawho

November 04 2018

niedopitekakao
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien

November 03 2018

niedopitekakao
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viarurky rurky
niedopitekakao
Reposted frombluuu bluuu vianieobecnosc nieobecnosc

October 31 2018

niedopitekakao
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl