Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

niedopitekakao
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viastonerr stonerr
niedopitekakao
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viarawwwr rawwwr
niedopitekakao
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viaonehitonekiss onehitonekiss
niedopitekakao
niedopitekakao
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaoblivious oblivious
niedopitekakao
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
niedopitekakao
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viakonwalia konwalia

May 07 2017

niedopitekakao
Na tym świecie trzeba spodziewać się dobra, być przygotowanym na zło, a przyjmować co Pan Bóg da.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viarybasferyczna rybasferyczna

May 04 2017

niedopitekakao
9776 ef18 500
Reposted fromvaka vaka

April 24 2017

niedopitekakao
<Muszal> wróciłem do domu nażarty tym kebabem
<Muszal> a tu obiad: mięso, kluski...
<Muszal> nie szło mi to brawurowo.
<Muszal> mama pyta "czemu nie jesz? co, dziewczyna?"
<Muszal> i wiesz, aż głupio tak.
<Muszal> że nie.
<Muszal> że kebab.
bash.org.pl: cytat #4843549
niedopitekakao
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner

April 20 2017

niedopitekakao
Curry Powder
niedopitekakao
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
niedopitekakao
4128 73d0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarawwwr rawwwr
niedopitekakao
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viarawwwr rawwwr
niedopitekakao
0326 6429
Reposted fromGIFer GIFer viaulepszaj ulepszaj
Reposted fromnokturnal nokturnal vialittlemouse littlemouse

April 19 2017

niedopitekakao
3733 3505
hard
Reposted byBadziew Badziew

April 16 2017

niedopitekakao
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
niedopitekakao
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl