Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

niedopitekakao

March 27 2020

niedopitekakao
niedopitekakao

March 08 2020

1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

niedopitekakao
Uciec z domu na dwa dni,
W jakieś wcześniej nieznajome,
Żeby sprawdzić, co się śni
Poza domem.
Uciec z domu w taki cień,
Który tysiąc ma odcieni,
Na dwa dni, bo jeden dzień
Nic nie zmieni.

I przekonać się, być może,
Gdy się już dwa razy zaśnie,
Że się wcale nie śni gorzej,
A wręcz jaśniej.
Lecieć albo iść piechotą,
Poprzyglądać się z daleka,
Potem wrócić...
Przecież po to się ucieka.

Od przyjaciół i od rodzin,
Między spadające gwiazdy,
Na czterdzieści osiem godzin
Plus dojazdy.
Potem długo mieć na twarzy
Coś, co cię wyróżnia w tłumie,
Takie coś, co zauważy
Tylko taki ktoś, kto umie...

Uciec z domu na dwa dni,
W jakieś wcześniej nieznajome,
Żeby sprawdzić, co się śni
Poza domem.
Uciec z domu w taki cień,
Który tysiąc ma odcieni,
Na dwa dni, bo jeden dzień
Nic nie zmieni.

Z tej wyprawy po tęsknoty
Wrócić ze zdwojoną siłą
I wymownie milczeć o tym
Co się śniło.
Żeby poczuć się jak w niebie
I uśmiechnąć się nieśmiało
I usłyszeć:
- Tak mi ciebie brakowało...
— Artur Andrus
Reposted byniskowoniebieskieoczyheavencanwaitPeconmikimotozuzka0

February 27 2020

niedopitekakao
0661 7870 500
That's how it is
Reposted bykrysbuItIsNotMyquotez

February 24 2020

niedopitekakao
6889 1812
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme

February 19 2020

niedopitekakao
3814 8a7c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoko soko

January 11 2020

niedopitekakao
0451 8319 500

November 10 2019

niedopitekakao
4167 5db6 500
Reposted fromGreyscale Greyscale vialoki loki
niedopitekakao

October 07 2019

niedopitekakao
5349 d902 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
niedopitekakao
0615 5962 500
Reposted fromtichga tichga viakomplikacja komplikacja

September 30 2019

niedopitekakao
1229 2cf4 500
Bieszczady - Dwernik-Kamień
Reposted bybehindmyeyelidsnotyourstrawberrynuwandagazdabogdannnwhiteshadeofblackmatuszczakNicTuPoMniemefirwestern-feelingmilostkiLuukkaslowlifephilosophyrzzkropkanayantaracalvadosaimiakblaszczuanorexianervosawithoutevveellthebelljarhrafncarmenlunajustafragmentofyoudygotyikarioxygenium

August 26 2019

niedopitekakao
1534 4169
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMagoryan Magoryan

June 10 2019

niedopitekakao
9853 fe7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
niedopitekakao

June 03 2019

niedopitekakao
9238 f520 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne

May 23 2019

niedopitekakao
3866 9d73 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vianieobecnosc nieobecnosc

May 21 2019

niedopitekakao
7816 fc7e 500
naranjas
Reposted byHeinous84Mezamesarkastycznainspirationsincentive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl